Pilgrimage of the Flisaks – Pielgrzymka Flisaków 2019

Images © 2019 Milosz Pierwola, All Rights Reserved, Available for Licensing, Contact@AdventureMilo.com

Flisacy są bardzo ważną częścią polskiej kultury i historii. Słowo Flisak pochodzi z słowa flis, lub transport rzecznym spływem towarów. Tradycyjnie, członkowie Flisactwa pochodzą z wiosek w pobliżu rzek i spływ był tylko dodatkowym sezonowym zajęciem. Z biegiem czasu, kultura flisaków powstała z unikalnymi obyczajami i nawet słownictwem, ale towarowy spływ się zakończył z ostatnim flisakiem Wincentem Pityńskim w roku 1963.

Poza tym, kultura flisaków doświadczyła ewolucje jak łodzie zaczeły wozić inny towar; ludzi. W scenicznych Pieninskich górach na polsko-słowiańsiej granicy, rzeka Dunajec przepływa przez przepiękny przełom pod Trzema Koronami. Tu, flisacy zaczeli pływać imi drewnymi łodiami, związanymi razem sznurami z koronom młodych iglastych gałęzi, i opowiadali historie, legendy, i żarty jak łódz płyneła nad gotującą się wodą. Powstała przez to bardzo popularna atrakcja z turystami nie tylko polskimi, ale też pozagranicznymi. Należy się cały post o tym spływie, to tu nie opowiem za dużo.

Byćie Flisakiem dziś jest wielkim honorem i tradycja trwa nadal z większymi falami turystów każdego roku. I, każdego roku, jak sezon się skończy, wszyscy Flisacy uczestniczą w pielgrzymce na mszę która celebruje ich dzieła w pięknym kościele. Zdjęcia poniżej są właśnie z tej pielgrzymki, i pokazują tą piękną kulturę.

Przeczytaj po Polsku

The Flisaks are a very special part of Polish culture and history. Traditionally their name derives from the word “flis,” or transportation of goods via river. Typically these were men from villages on riverbanks and working on the river transporting goods was only a seasonal activity that supplemented their income. Over time, this community developed its own sub-culture and dialect, but the actual trade ended in 1963 with the last professional who transported goods, Flisak Wincent Pityński.

However, the culture of the Flisaks evolved as the boats they used to transport goods found another use; transporting tourists. In the scenic Pieniny Mountains on the Polish-Slovakian border, the river Dunajec passes through a beautiful gorge under the Three Crowns or “Trzy Korony” peak. Here, Flisaks began floating their wooden boats, strung together with rope and adorned with boughs of freshly cut evergreens at the bow, and telling stories, fables, history, and jokes as they passed over the white waters. The attraction became a hit with Polish and international tourists, and evolved into its own spectacle that is so interesting, it deserves a post on its own, so I’ll spare the details for now.

Today, it is a great honor to be a Flisak and the tradition continues with ever more tourists flocking to the Spływ Dunajcem, as the river trip is officially called. And, each year at the conclusion of the season, all of the Flisaks go on a pilgrimage to a mass held in their honor at a major church. The photos below were taken during this pilgrimage, and offer a peek into the rich culture of this fascinating group.


One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.